03046100 | ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) | عدد 03046100| ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100| تعرفه 03046100

گروه کالایی : 23
  • وضعیت واردات :

    03046100
  • ارز نیمایی :

    03046100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100تعرفه ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp), عدد 03046100,ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp) 03046100,تعرفه 03046100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

03046100

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03046100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Tila Pila

واحد کالا:

03046100

نوع خرید:

0001

شرح:

فیله ماهی منجمد (هرتن)

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

03046100

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

03046100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فیله منجمد ماهی تیلاپیلا سایز 5-7 انس 100%خالص

واحد کالا:

03046100

نوع خرید:

0002

شرح:

فیله منجمد ماهی تیلاپیلا

درصد حقوق:

55

شماره تعرفه:

03046100

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

03046100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

فیله منجمد ماهی تیلاپیلا سایز 5-3 انس 100%خالص

واحد کالا:

03046100

نوع خرید:

0004

شرح:

فیله منجمد ماهی تیلاپیلا

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد