03045600 | سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- | عدد 03045600| سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600| تعرفه 03045600

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03045600
  • ارز نیمایی :

    03045600
یادداشت های فصل

تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600تعرفه سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها --, عدد 03045600,سگ ماهی و سایر کوسه‌‌ها -- 03045600,تعرفه 03045600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد