03044100 | - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynch

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانو - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03044100
  • ارز نیمایی :

    03044100
یادداشت های فصل

- ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (On - 03044100 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03044100

کشور سازنده:

NO(نروژ)

برند:

OCEAN PRIDE

مشخصات فنی:

NO MODEL

واحد کالا:

03044100

نوع خرید:

03044100

شرح:

فیله ماهی منجمد آتلانتیک سالمون سالار

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان