03043900 | سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل | عدد 03043900| سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900| تعرفه 03043900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03043900
  • ارز نیمایی :

    03043900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900تعرفه سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل, عدد 03043900,سایر ماهی ها جز تیلاپیا، گربه ماهی و سوف نیل 03043900,تعرفه 03043900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد