03043300 | ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) | عدد 03043300| ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300| تعرفه 03043300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03043300
  • ارز نیمایی :

    03043300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300تعرفه ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus), عدد 03043300,ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus) 03043300,تعرفه 03043300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد