03039200 | باله‌‌های کوسه ـ ـ

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ | عدد 03039200| باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200| تعرفه 03039200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03039200
  • ارز نیمایی :

    03039200
یادداشت های فصل

تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200تعرفه باله‌‌های کوسه ـ ـ, عدد 03039200,باله‌‌های کوسه ـ ـ 03039200,تعرفه 03039200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد