03038900 | سایر ماهی های به استثنای 030381 تا 030384

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به است - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03038900
  • ارز نیمایی :

    03038900
یادداشت های فصل

سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی های به استثنای 03038 - 03038900 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03038900

کشور سازنده:

VN(ویتنام)

برند:

WAHOO

مشخصات فنی:

ACANTHOCYBIUM

واحد کالا:

03038900

نوع خرید:

03038900

شرح:

ماهی واهو منجمد سرودم زده شکم خالی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

03038900

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

farm sturgeon

مشخصات فنی:

sturgeon

واحد کالا:

03038900

نوع خرید:

03038900

شرح:

ماهی خاویاری سر و دم زده شکم خالی منجمد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

03038900

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

0

مشخصات فنی:

RESN FROZEN GREY MULLET-GUTTED

واحد کالا:

03038900

نوع خرید:

03038900

شرح:

ماهی کفال منجمد با سر و دم شکم خالی

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان