03036900 | سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 | عدد 03036900| سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900| تعرفه 03036900

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    03036900
  • ارز نیمایی :

    03036900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900تعرفه سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368, عدد 03036900,سایر ماهی ها جز ردیف 030363 تا 030368 03036900,تعرفه 03036900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد