03035490 | سایر ماهی ها جز ردیف های 030351 تا 030354

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردی - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03035490
  • ارز نیمایی :

    03035490
یادداشت های فصل

سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران، سایر ماهی ها جز ردیف های 0303 - 03035490 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03035490

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

all

مشخصات فنی:

--

واحد کالا:

03035490

نوع خرید:

03035490

شرح:

ماهی شیر بدون سر و شکم خالی

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان