03034300 | ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis))

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) | عدد 03034300| ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300| تعرفه 03034300

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    03034300
  • ارز نیمایی :

    03034300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300تعرفه ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)), عدد 03034300,ـ ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه‌راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis)) 03034300,تعرفه 03034300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

03034300

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

همه کشورها()

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ماهی منجمد (تن)

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

0003

شرح:

هور مسقطی یا اسکیپ جک

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

03034300

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

KR(کره (جنوبی))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Skip Jack Tuna

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

0002

شرح:

ماهی منجمد (هرتن)

درصد حقوق:

4

شماره تعرفه:

03034300

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Skip Jack Tuna

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

0001

شرح:

ماهی منجمد(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد