03034300 | - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو شكم – راه راه) (پلامیس کاتسوونوس (Katsuwonus Pelamis))

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03034300
  • ارز نیمایی :

    03034300
یادداشت های فصل

- ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ماهی تن اسكیپ جك (بونیتو ش - 03034300 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Skip Jack Tuna

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

ماهی منجمد(هرکیلوگرم)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

KR(کره (جنوبی))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Skip Jack Tuna

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

ماهی منجمد (هرتن)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

همه کشورها()

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ماهی منجمد (تن)

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

هور مسقطی یا اسکیپ جک

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

GH(غنا)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ماهی تن اسکیپ جک

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

ماهی اسکیپ جک منجمد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

KR(کره (جنوبی))

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Skipjack Tuna Fish

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

ماهی اسکیپ جک منجمد

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

03034300

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

ALL MARK

مشخصات فنی:

ماهی تن اسکیپ جک

واحد کالا:

03034300

نوع خرید:

03034300

شرح:

ماهی منجمد اسکیپ جک,

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان