03032400 | ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) | عدد 03032400| ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400| تعرفه 03032400

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03032400
  • ارز نیمایی :

    03032400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400تعرفه ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp), عدد 03032400,ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp) 03032400,تعرفه 03032400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد