03027900 | سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی | عدد 03027900| سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900| تعرفه 03027900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03027900
  • ارز نیمایی :

    03027900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900تعرفه سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی, عدد 03027900,سایر ماهی ها به جز کپور، و مارماهی 03027900,تعرفه 03027900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد