03025900 | سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 | عدد 03025900| سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900| تعرفه 03025900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03025900
  • ارز نیمایی :

    03025900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900تعرفه سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256, عدد 03025900,سایر ماهی ها به جز ردیف‌های 030251 تا 030256 03025900,تعرفه 03025900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد