03025600 | -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | عدد 03025600| -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600| تعرفه 03025600

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03025600
  • ارز نیمایی :

    03025600
یادداشت های فصل

تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600تعرفه -- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), عدد 03025600,-- ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03025600,تعرفه 03025600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد