03025300 | -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) | عدد 03025300| -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300| تعرفه 03025300

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03025300
  • ارز نیمایی :

    03025300
یادداشت های فصل

تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300تعرفه -- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens), عدد 03025300,-- زغال ماهی یا پولاك (Pollachius virens) 03025300,تعرفه 03025300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد