03025200 | -- ماهی هاد داك

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- ماهی هاد داك | عدد 03025200| -- ماهی هاد داك 03025200| تعرفه 03025200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03025200
  • ارز نیمایی :

    03025200
یادداشت های فصل

تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200تعرفه -- ماهی هاد داك, عدد 03025200,-- ماهی هاد داك 03025200,تعرفه 03025200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد