03024700 | ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی | عدد 03024700| ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700| تعرفه 03024700

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03024700
  • ارز نیمایی :

    03024700
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700تعرفه ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی, عدد 03024700,ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی 03024700,تعرفه 03024700

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد