03024600 | ـ ـ كوبیا

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ كوبیا | عدد 03024600| ـ ـ كوبیا 03024600| تعرفه 03024600

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03024600
  • ارز نیمایی :

    03024600
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600تعرفه ـ ـ كوبیا, عدد 03024600,ـ ـ كوبیا 03024600,تعرفه 03024600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد