03023500 | ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس | عدد 03023500| ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500| تعرفه 03023500

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03023500
  • ارز نیمایی :

    03023500
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500تعرفه ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس, عدد 03023500,ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس 03023500,تعرفه 03023500

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد