03023400 | ـ ـ بیگ آی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ بیگ آی | عدد 03023400| ـ ـ بیگ آی 03023400| تعرفه 03023400

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03023400
  • ارز نیمایی :

    03023400
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400تعرفه ـ ـ بیگ آی, عدد 03023400,ـ ـ بیگ آی 03023400,تعرفه 03023400

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد