03023200 | ـ ـ یلوفین

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ یلوفین | عدد 03023200| ـ ـ یلوفین 03023200| تعرفه 03023200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03023200
  • ارز نیمایی :

    03023200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200تعرفه ـ ـ یلوفین, عدد 03023200,ـ ـ یلوفین 03023200,تعرفه 03023200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد