03023100 | ـ ـ آلباكور

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ آلباكور | عدد 03023100| ـ ـ آلباكور 03023100| تعرفه 03023100

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03023100
  • ارز نیمایی :

    03023100
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100تعرفه ـ ـ آلباكور, عدد 03023100,ـ ـ آلباكور 03023100,تعرفه 03023100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد