03022900 | سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 | عدد 03022900| سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900| تعرفه 03022900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03022900
  • ارز نیمایی :

    03022900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224, عدد 03022900,سایر ماهی ها جز ماهی های پهن و ردیف های 030221 تا 030224 03022900,تعرفه 03022900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد