03022200 | (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان | عدد 03022200| (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200| تعرفه 03022200

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03022200
  • ارز نیمایی :

    03022200
یادداشت های فصل

تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200تعرفه (Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان, عدد 03022200,(Pleuronectes platessa) ـ ـ حلوا ماهیان 03022200,تعرفه 03022200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد