03021900 | سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا | عدد 03021900| سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900| تعرفه 03021900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03021900
  • ارز نیمایی :

    03021900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900تعرفه سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا, عدد 03021900,سایر ماهی ها جز ماهی های آزاد و قزل آلا 03021900,تعرفه 03021900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد