03019200 | ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%15 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) | عدد 03019200| ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200| تعرفه 03019200

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    03019200
  • ارز نیمایی :

    03019200
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200تعرفه ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla), عدد 03019200,ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla) 03019200,تعرفه 03019200

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد