03019190 | سایر جز ماهی های ردیف 030191

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191 | عدد 03019190| سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190| تعرفه 03019190

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    03019190
  • ارز نیمایی :

    03019190
یادداشت های فصل

تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190تعرفه سایر جز ماهی های ردیف 030191, عدد 03019190,سایر جز ماهی های ردیف 030191 03019190,تعرفه 03019190

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد