03019120 | - ـ ـ تخم چشم زده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران،

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    03019120
  • ارز نیمایی :

    03019120
یادداشت های فصل

- ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران، - ـ ـ تخم چشم زده - 03019120 - ماهی‌ها و قشرداران،

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

live rainbow trout eggs

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

troutlodge

مشخصات فنی:

live rainbow trout eggs

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

US(ایالات متحده)

برند:

TROUTLODGE

مشخصات فنی:

LIVE RAINBOW TROUT EGGS

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

ZA(آفریقای جنوبی)

برند:

troutlodge

مشخصات فنی:

live rainbow trout eggs

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

DK(دانمارک)

برند:

-

مشخصات فنی:

ALL MARK

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

03019120

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

OVAPISCIS

مشخصات فنی:

****

واحد کالا:

03019120

نوع خرید:

03019120

شرح:

تخم چشم زده ماهی قزل آلا

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان