03011900 | سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

ماهی‌ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور | عدد 03011900| سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900| تعرفه 03011900

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    03011900
  • ارز نیمایی :

    03011900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900تعرفه سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور, عدد 03011900,سایر - ماهی های زنده زینتی آب شور 03011900,تعرفه 03011900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

ارزش ها

شماره تعرفه:

03011900

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

03011900

کشور سازنده:

همه کشورها()

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

ماهی زینتی آب شور

واحد کالا:

03011900

نوع خرید:

0001

شرح:

ماهی - هرکیلوگرم

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد