02109300 | -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی)

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) | عدد 02109300| -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300| تعرفه 02109300

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02109300
  • ارز نیمایی :

    02109300
یادداشت های فصل

تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300تعرفه -- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی), عدد 02109300,-- از خزندگان (از جمله مار و لاك‌پشت‌دریایی) 02109300,تعرفه 02109300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد