02109100 | -- از میمون

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه -- از میمون | عدد 02109100| -- از میمون 02109100| تعرفه 02109100

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02109100
  • ارز نیمایی :

    02109100
یادداشت های فصل

تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100تعرفه -- از میمون, عدد 02109100,-- از میمون 02109100,تعرفه 02109100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد