02091000 | ـ از خوك‌ها

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ از خوك‌ها | عدد 02091000| ـ از خوك‌ها 02091000| تعرفه 02091000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02091000
  • ارز نیمایی :

    02091000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000تعرفه ـ از خوك‌ها, عدد 02091000,ـ از خوك‌ها 02091000,تعرفه 02091000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد