02081000 | ـ از خرگوش اهلی یا وحشی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی | عدد 02081000| ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000| تعرفه 02081000

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02081000
  • ارز نیمایی :

    02081000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000تعرفه ـ از خرگوش اهلی یا وحشی, عدد 02081000,ـ از خرگوش اهلی یا وحشی 02081000,تعرفه 02081000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد