02075520 | ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد | عدد 02075520| ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520| تعرفه 02075520

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02075520
  • ارز نیمایی :

    02075520
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520تعرفه ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد, عدد 02075520,ـ ـ ـ گوشت شترمرغ بریده شده به‌‌صورت قطعات تازه یا منجمد 02075520,تعرفه 02075520

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد