02075490 | سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 | عدد 02075490| سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490| تعرفه 02075490

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02075490
  • ارز نیمایی :

    02075490
یادداشت های فصل

تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490تعرفه سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754, عدد 02075490,سایر گوشت حیوانات جز ردیف های 020741 تا 020754 02075490,تعرفه 02075490

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد