02072790 | سایر قطعات بوقلمون

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قطعات بوقلمون | عدد 02072790| سایر قطعات بوقلمون 02072790| تعرفه 02072790

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02072790
  • ارز نیمایی :

    02072790
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790تعرفه سایر قطعات بوقلمون, عدد 02072790,سایر قطعات بوقلمون 02072790,تعرفه 02072790

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد