02072710 | ـ ـ ـ خمیر

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ خمیر | عدد 02072710| ـ ـ ـ خمیر 02072710| تعرفه 02072710

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02072710
  • ارز نیمایی :

    02072710
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710تعرفه ـ ـ ـ خمیر, عدد 02072710,ـ ـ ـ خمیر 02072710,تعرفه 02072710

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد