02072600 | ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده | عدد 02072600| ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600| تعرفه 02072600

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02072600
  • ارز نیمایی :

    02072600
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600تعرفه ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده, عدد 02072600,ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردكرده 02072600,تعرفه 02072600

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد