02072500 | ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد | عدد 02072500| ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500| تعرفه 02072500

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02072500
  • ارز نیمایی :

    02072500
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500تعرفه ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد, عدد 02072500,ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد 02072500,تعرفه 02072500

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد