02071420 | ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال | عدد 02071420| ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420| تعرفه 02071420

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02071420
  • ارز نیمایی :

    02071420
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420تعرفه ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال, عدد 02071420,ـ ـ ـ قطعات مرغ شامل ران، سینه، کتف و بال 02071420,تعرفه 02071420

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد