02071390 | سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی | عدد 02071390| سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390| تعرفه 02071390

گروه کالایی : 2
  • وضعیت واردات :

    02071390
  • ارز نیمایی :

    02071390
یادداشت های فصل

تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390تعرفه سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی, عدد 02071390,سایر گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی 02071390,تعرفه 02071390

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد