02071100 | بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%12 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 11% )

مجوز های ترخیص

تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده | عدد 02071100| بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100| تعرفه 02071100

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02071100
  • ارز نیمایی :

    02071100
یادداشت های فصل

تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100تعرفه بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده, عدد 02071100,بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردكرده 02071100,تعرفه 02071100

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد