02064900 | سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 | عدد 02064900| سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900| تعرفه 02064900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02064900
  • ارز نیمایی :

    02064900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900تعرفه سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100, عدد 02064900,سایر گوشت های خوک جز 020630 و 02064100 02064900,تعرفه 02064900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد