02062900 | سایر احشا خوراکی حیوانات

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات | عدد 02062900| سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900| تعرفه 02062900

گروه کالایی : 27
  • وضعیت واردات :

    02062900
  • ارز نیمایی :

    02062900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900تعرفه سایر احشا خوراکی حیوانات, عدد 02062900,سایر احشا خوراکی حیوانات 02062900,تعرفه 02062900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد