02050000 | گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد.

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. | عدد 02050000| گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000| تعرفه 02050000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02050000
  • ارز نیمایی :

    02050000
یادداشت های فصل

تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000تعرفه گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد., عدد 02050000,گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد كرده یا منجمد. 02050000,تعرفه 02050000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد