02044200 | - ـ سایر قطعات با استخوان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با اس - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    02044200
  • ارز نیمایی :

    02044200
یادداشت های فصل

- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی- ـ سایر قطعات با استخوان - 02044200 - گوشت و احشای خوراکی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

02044200

کشور سازنده:

NZ(نیوزیلند (Aotearoa))

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

گوشت گوسفندی منجمد به صورت قطعات با استخوان

واحد کالا:

02044200

نوع خرید:

02044200

شرح:

گوشت گوسفندی منجمد با استخوان (به صورت قطعه )

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

02044200

کشور سازنده:

MN(مغولستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گوشت گوسفندی منجمد همراه با استخوان

واحد کالا:

02044200

نوع خرید:

02044200

شرح:

گوشت گوسفندی منجمد

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

02044200

کشور سازنده:

MN(مغولستان)

برند:

HANOOK

مشخصات فنی:

گوشت گوسفند منجمد

واحد کالا:

02044200

نوع خرید:

02044200

شرح:

گوشت گوسفندی منجمد همراه با استخوان

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان