02043000 | ـ لاشه و شقه بره، منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد | عدد 02043000| ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000| تعرفه 02043000

گروه کالایی : 22
  • وضعیت واردات :

    02043000
  • ارز نیمایی :

    02043000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000تعرفه ـ لاشه و شقه بره، منجمد, عدد 02043000,ـ لاشه و شقه بره، منجمد 02043000,تعرفه 02043000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد