02042300 | ـ ـ بی‌استخوان

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ ـ بی‌استخوان | عدد 02042300| ـ ـ بی‌استخوان 02042300| تعرفه 02042300

گروه کالایی : 21
  • وضعیت واردات :

    02042300
  • ارز نیمایی :

    02042300
یادداشت های فصل

تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300تعرفه ـ ـ بی‌استخوان, عدد 02042300,ـ ـ بی‌استخوان 02042300,تعرفه 02042300

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد