02032900 | سایر قطعات خوک منجمد

بخش

1 - حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی

فصل

گوشت و احشای خوراکی

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر قطعات خوک منجمد | عدد 02032900| سایر قطعات خوک منجمد 02032900| تعرفه 02032900

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    02032900
  • ارز نیمایی :

    02032900
یادداشت های فصل

تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900تعرفه سایر قطعات خوک منجمد, عدد 02032900,سایر قطعات خوک منجمد 02032900,تعرفه 02032900

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد